Telefonnummer: 040-21 40 50

Docentgatan 1B, 215 52 Malmö Se på karta

Priser

 

Våra priser är samma som hos Folktandvården och du får träffa en tandläkare vid varja besök.

Ett nytt tandvårdsstöd infördes den 1 juli 2008. Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:
  • Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 300 kr under två år.
  • Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 600 kr under två år
  • Är du 75+ är tandvårdsbidraget 600 kr under två år.

Referenspris = Riktpriser fastställda av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. I referenspriset ingår också kostnader för material.

 Åtgärdskod  Åtgärd Vårt pris Referenspris
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare  825 kr  825 kr
103 Akut/kompl undersökning enstaka tand  365 kr  365 kr
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, tandläkare  1035 kr  1035 kr
108 Utredning inklusive undersökning, tandläkare  1705 kr  1705 kr
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist  805 kr  805 kr
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist  255 kr  255 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandgygienist  545 kr  545 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand  55 kr  55 kr
122 Röntgenundersökning delstatus  235 kr  235 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus  790 kr  790 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande  965 kr  965 kr
141 Studiemodell, för behandlingsplanering  615 kr  615 kr
Sjukdomsförebyggande/behandlande åtgärder
 201  Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
 435 kr  435 kr
204 Profylaxskena, per skena 760 kr 760 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 395 kr 395 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 745 kr 745 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1610 kr 1610  kr
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller
problem
450 kr 450 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 kr 485 kr
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre 470 kr 470 kr
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större 960 kr 960 kr
343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit 1425 kr 1425 kr
Extraktioner
401 Tanduttagning, en tand 1005 kr 1005 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1655 kr 1655 kr
403 Tanduttagning tillkommande enkel 180 kr 180 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 3050 kr 3050 kr
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4070 kr 4070 kr
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3510 kr 3510 kr
Rotbehandlingar
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3310 kr 3310 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4015 kr 4015 kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5015 kr 5015 kr
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5465 kr 5465 kr
521 Akut endodontisk behandling 780 kr 780 kr
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 785 kr 785 kr
523 Stiftborttagning 1145 kr 1145 kr
Bettskenor (1 års garanti)
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2105 kr 2105 kr
606 Motorisk aktivering 480 kr 480 kr
Lagningar
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 kr 595 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 940 kr 940 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1120 kr 1120 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 760 kr 760 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1115 kr 1115 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1490 kr 1490 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1690 kr 1690 kr
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 535 kr 535 kr
Fast Protetik (2 års garanti)
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 5730 kr 5730 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4350 kr 4350 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3085 kr 3085 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1465 kr 1465 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2195 kr 2195 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1745 kr 1745 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3355 kr 3355 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3290 kr 3290 kr
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 545 kr 545 kr
Avtagbar Protetik (1 års garanti)
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3670 kr 3670 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder 5090 kr 5090 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10695 kr 10695 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 12085 kr 12085 kr
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9010 kr 9010 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9010 kr 9010 kr
831 Justering av avtagbar protes 370 kr 370 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1235 kr 1235 kr
833 Rebasering av protes 2515 kr 2515 kr
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1940 kr 1940 kr
835 Rebasering och lagning av protes 2975 kr 2975 kr
Implantatbehandlingar
420 Implantat, per styck 2545 kr 2545 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 3510 kr 3510 kr
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1455 kr 1455 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera 4680 kr 4680 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 1635 kr 1635 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 6455 kr 6455 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2190 kr 2190 kr
850  Implantatförankrad krona, en per käke 7695 kr 7695 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 5930 kr 5930 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2195 kr 2195 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 31085 kr 31085 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 32990 k 32990 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 34455 kr 34455 kr

 

Boka tid online – klicka här
Boka tid online snabbt och enkelt. Du fyller i dina uppgifter och vi återkommer till dig direkt och bekräftar din bokning.
Bokningen tar ca 20 sekunder.